فروش آپارتمان در کیهان

فروش آپارتمان۶۰متری -f5690

فروش آپارتمان60متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان60متری - 2 خواب - طبقه اول - 12 واحدی - 15 سال ساخت - 240 میلیون کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت...

فروش آپارتمان۱۰۹متری -f5644

فروش آپارتمان109متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان109متری - 3 خواب - طبقه اول - 10 واحدی - 4 سال ساخت - 610 میلیون کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت...

فروش آپارتمان۹۰متری -f5607

فروش آپارتمان90متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان90متری - 2 خواب - طبقه دوم - 8 واحدی - 15 سال ساخت - 432 میلیون کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت...

فروش آپارتمان۵۵متری -f5567

فروش آپارتمان55متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان55متری - 1 خواب - طبقه اول - 15 واحدی - 19 سال ساخت - 260 میلیون کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت...

فروش آپارتمان۹۱متری -f5367

فروش آپارتمان91متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان91متری - 2 خواب - طبقه دوم - 8 واحدی - 17 سال ساخت - 437 میلیون کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت...

فروش آپارتمان۱۵۱متری -f5326

فروش آپارتمان151متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان151متری - 3 خواب - طبقه اول - تکواحدی - 14 سال ساخت - 890 میلیون کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت...

فروش آپارتمان۱۴۸متری -f5283

فروش آپارتمان148متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان148متری - 3 خواب - طبقه 3 و 5 - 12 واحدی - نوساز - 1/000 میلیارد کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت...

فروش آپارتمان۱۶۶متری -f5200

فروش آپارتمان166متری  فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان166متری - 3 خواب - طبقه دوم - تکواحدی - 12 سال ساخت - 995 میلیون کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت...

فروش آپارتمان۱۰۰متری -f5087

فروش آپارتمان 100-متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان 100-متری - 2 خواب - طبقه سوم - 10 واحدی - 3 سال ساخت - 550 میلیون کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت...

فروش آپارتمان۱۴۸متری -f5053

فروش آپارتمان148متری فروش آپارتمان در کاشانی-کیهان فروش آپارتمان148متری - 3 خواب - طبقه سوم - 12 واحدی - نوساز - 917 میلیون  کیهان و دویست دستگاه منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم