فروش آپارتمان در شاهین جنوبی

فروش آپارتمان۹۲متری -f5747

فروش آپارتمان92متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان92متری - 2 خواب - طبقه دوم - 20 واحدی - 4 سال ساخت - 500 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر...

فروش آپارتمان۸۲متری -f5745

فروش آپارتمان82متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان82متری - 2 خواب - طبقه اول - 7 واحدی - 2 سال ساخت - 520 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر...

فروش آپارتمان۸۶متری -f5744

فروش آپارتمان86متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان86متری - 2 خواب - طبقه دوم - 10 واحدی - 5 سال ساخت - 520 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر...

فروش آپارتمان۱۳۰متری -f5731

فروش آپارتمان130متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان130متری - 3 خواب - طبقه سوم - 10 واحدی - 6 سال ساخت - 745 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر...

فروش آپارتمان۸۵متری -f5712

فروش آپارتمان85متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان85متری - 2 خواب - طبقه چهارم - 20 واحدی - 8 سال ساخت - 445 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی...

فروش آپارتمان۸۵متری -f5708

فروش آپارتمان85متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان85متری - 2 خواب - طبقه دوم - 8 واحدی - 11 سال ساخت - 408 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر...

فروش آپارتمان۷۰متری -f5692

فروش آپارتمان70متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان70متری - 2 خواب - طبقه سوم - 8 واحدی - 20 سال ساخت - 250 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر...

فروش آپارتمان۱۱۲متری -f5683

فروش آپارتمان112متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان112متری - 2 خواب - طبقه دوم - 10 واحدی - 7 سال ساخت - 620 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر...

فروش آپارتمان۷۴متری -f5672

فروش آپارتمان74متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان74متری - 2 خواب - طبقه چهارم - 7 واحدی - 2 سال ساخت - 447 میلیون - به همراه تصاویر سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت...

فروش آپارتمان۷۳متری -f5670

فروش آپارتمان73متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان73متری - 2 خواب - طبقه دوم - 20 واحدی - 18 سال ساخت - 306 میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم