فروش آپارتمان در بهار شمالی

فروش آپارتمان۱۱۲متری -f5741

فروش آپارتمان112متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان112متری - 2  خواب - طبقه سوم - 16 واحدی - 12 سال ساخت - 426 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر...

فروش آپارتمان۵۵متری -f5736

فروش آپارتمان55متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان55متری - 1 خواب - طبقه پنجم - 20 واحدی - 3 سال ساخت - 295 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید...

فروش آپارتمان۱۱۴متری -f5735

فروش آپارتمان114متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان114متری - 2 خواب - طبقه اول - 8 واحدی - 12 واحدی - 460 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی...

فروش آپارتمان۶۷متری -f5726

فروش آپارتمان67متری فروش اپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان67متری - 2 خواب - طبقه دوم - دو بلوک 20 واحدی - 14 سال ساخت - 305 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر...

فروش آپارتمان۶۵متری -f5676

فروش آپارتمان65متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان65متری - 1 خواب - طبقه اول - مجتمع - 15 سال ساخت - 240 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی...

فروش آپارتمان۷۳متری -f5661

فروش آپارتمان73متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان73متری - 1 خواب - طبقه ششم - 21 واحدی - 13 سال ساخت - 300 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید...

فروش آپارتمان۵۱متری -f5660

فروش آپارتمان51متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان51متری - 1 خواب - طبقه چهارم - 16 واحدی - 16  سال ساخت - 215 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر...

فروش آپارتمان۶۳متری -f5595

فروش آپارتمان63متری فذوش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان63متری - 1 خواب - طبقه اول - 15 واحدی - 6 سال ساخت - 320 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید...

فروش آپارتمان۴۴متری -f5582

فروش آپارتمان44متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان44متری - 1 خواب - طبقه اول - مجتمع - 18 سال ساخت - 200 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی...

فروش آپارتمان۱۰۵متری -f5526

فروش آپارتمان105متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان105متری - 2 خواب - طبقه ششم - 18 واحدی - نوساز - 535 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار شمالی منطقه 5 پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم