فروش آپارتمان در بهار جنوبی

فروش آپارتمان۱۰۵متری -f5720

فروش آپارتمان105متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان105متری - 2 خواب - طبقه سوم - 15 واحدی - 5 سال ساخت - 493 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید...

فروش آپارتمان۵۸متری -f5713

فروش آپارتمان58متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان58متری - 1 خواب - طبقه سوم - 12 واحدی - 12 سال ساخت - 332 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید...

فروش آپارتمان۱۲۵متری -f5711

فروش آپارتمان125متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان125متری - 3 خواب - طبقه چهارم - 5 سل ساخت - تکواحدی - 575 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر...

فروش آپارتمان۱۰۰متری -f5678

فروش آپارتمان100متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان100متری - 2 خواب - طبقه پنجم - 15 واحدی - 5 سال ساخت - 500 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر...

فروش آپارتمان۷۷متری -f5594

فروش آپارتمان77متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان77متری - 2 خواب - طبقه سوم - مجتمع - 14 سال ساخت - 310 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی...

فروش آپارتمان۵۱متری -f5585

فروش آپارتمان51متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان51متری - 1 خواب - طبقه دوم - 15 واحدی - 10 سال ساخت - 228 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید...

فروش آپارتمان۵۵متری -f5573

فروش آپارتمان55متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان55متری - 1 خواب - طبقه چهارم - 16 واحدی - 20 سال ساخت - 180 میلیون   بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر...

فروش آپارتمان۱۴۵متری -f5572

فروش آپارتمان145متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان145متری - 3 خواب - طبقه چهارم - 15 واحدی - 3 سال ساخت - 652 میلیون - فروخته شد بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در...

فروش آپارتمان۱۳۰متری -f5514

فروش آپارتمان130متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان130متری - 3 خواب - طبقه اول و پنجم - تکواحدی - نوساز - 728 میلیون -  طبقه 5 فروخته شده بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره...

فروش آپارتمان۵۷متری -f5485

فروش آپارتمان57متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان57متری - 1 خواب - طبقه سوم - 50 واحدی - 1 سال ساخت - 310 میلیون بلوار فردوس غربی - بهار جنوبی منطقه پنج 5 تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم