اجاره آپارتمان در شاهین جنوبی

اجاره آپارتمان۷۷متری -e02045

اجاره آپارتمان77متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان77متری - 2 خواب - طبقه دوم - 20 واحدی - 15 سال ساخت - 25 میلیون پیش+1/900 کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت...

اجاره آپارتمان۷۰متری -e02039

اجاره آپارتمان70متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان70متری - 1 خواب - طبقه اول - 8 واحدی - 5 سال ساخت - 20 میلیون پیش+1/500 کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت...

اجاره آپارتمان۵۶متری -e02038

اجاره آپارتمان56متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان56متری - 1 خواب - طبقه اول - 18 واحدی - 16 سال ساخت - 50 میلیون پیش+500 کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت...

اجاره آپارتمان۸۰متری -e02037

اجاره آپارتمان80متری اجاره آپارتمان در کاشانی - شاهین جنوبی اجاره آپارتمان80متری - 2 خواب - طبقه دوم - 10 واحدی - 5 سال ساخت - 50 میلیون پیش - 1/850 کرایه به همراه ویدئو - تصاویر و ابعاد واحد .   سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :  ...

اجاره آپارتمان۱۳۰متری -e02036

اجاره آپارتمان130متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان130متری - 3 خواب - طبقه دوم - تکواحدی - 25 سال ساخت - 30 میلیون پیش+2/200کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت...

اجاره آپارتمان۵۵متری -e02031

اجاره آپارتمان55متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان55متری - 1 خواب - طبقه چهارم - 7 واحدی - 15 سال ساخت - 20 میلیون پیش+1/100 کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت...

اجاره آپارتمان۷۰متری -e02021

اجاره آپارتمان70متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان70متری - 1 خواب - طبقه سوم - 20 واحدی - 12 سال ساخت - 55 میلیون پیش+500 کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت...

اجاره آپارتمان۱۰۵متری -e02008

اجاره آپارتمان105متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان105متری - 2 خواب - طبقه پنجم - 20 واحدی - 3 سال ساخت - 110 میلیون پیش+1/000 کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت...

اجاره آپارتمان۵۸متری -e02005

اجاره آپارتمان58متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان58متری - 1 خواب - طبقه اول - 12 واحدی - 20 سال ساخت - 20میلیون پیش+1/100 کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت...

اجاره اداری۱۲۰متری -e02003

اجاره اداری120متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره اداری120متری - 2 خواب - طبقه سوم - 10 واحدی - 2 سال ساخت - 100 میلیون پیش+2/200 کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت...

مقایسه آگهی ها

مقایسه
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم