حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

فروش آپارتمان۱۱۲متری -f5741

فروش آپارتمان۱۱۲متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۱۱۲متری – ۲  خواب – طبقه سوم – ۱۶ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۴۲۶ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۵۵متری -f5736

فروش آپارتمان۵۵متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۵۵متری – ۱ خواب – طبقه پنجم – ۲۰ واحدی – ۳ سال ساخت – ۲۹۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۱۱۴متری -f5735

فروش آپارتمان۱۱۴متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۱۱۴متری – ۲ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۱۲ واحدی – ۴۶۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش آپارتمان۶۷متری -f5726

فروش آپارتمان۶۷متری فروش اپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۶۷متری – ۲ خواب – طبقه دوم – دو بلوک ۲۰ واحدی – ۱۴ سال ساخت – ۳۰۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی […]

فروش آپارتمان۶۵متری -f5676

فروش آپارتمان۶۵متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۶۵متری – ۱ خواب – طبقه اول – مجتمع – ۱۵ سال ساخت – ۲۴۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش آپارتمان۷۳متری -f5661

فروش آپارتمان۷۳متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۷۳متری – ۱ خواب – طبقه ششم – ۲۱ واحدی – ۱۳ سال ساخت – ۳۰۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش آپارتمان۵۱متری -f5660

فروش آپارتمان۵۱متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۵۱متری – ۱ خواب – طبقه چهارم – ۱۶ واحدی – ۱۶  سال ساخت – ۲۱۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۶۳متری -f5595

فروش آپارتمان۶۳متری فذوش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۶۳متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۱۵ واحدی – ۶ سال ساخت – ۳۲۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۴۴متری -f5582

فروش آپارتمان۴۴متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۴۴متری – ۱ خواب – طبقه اول – مجتمع – ۱۸ سال ساخت – ۲۰۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش آپارتمان۱۰۵متری -f5526

فروش آپارتمان۱۰۵متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۱۰۵متری – ۲ خواب – طبقه ششم – ۱۸ واحدی – نوساز – ۵۳۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه […]


سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم