author تماس با ما : 2170823-0912

حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

اجاره آپارتمان۷۷متری -e02045

اجاره آپارتمان۷۷متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۷۷متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۲۰ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۲۵ میلیون پیش+۱/۹۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۷۰متری -e02039

اجاره آپارتمان۷۰متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۷۰متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۵ سال ساخت – ۲۰ میلیون پیش+۱/۵۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۵۶متری -e02038

اجاره آپارتمان۵۶متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۵۶متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۱۸ واحدی – ۱۶ سال ساخت – ۵۰ میلیون پیش+۵۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۸۰متری -e02037

اجاره آپارتمان۸۰متری اجاره آپارتمان در کاشانی – شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۸۰متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۱۰ واحدی – ۵ سال ساخت – ۵۰ میلیون پیش – ۱/۸۵۰ کرایه به همراه ویدئو – تصاویر و ابعاد واحد . [table id=17 /]   سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک […]

اجاره آپارتمان۱۳۰متری -e02036

اجاره آپارتمان۱۳۰متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۱۳۰متری – ۳ خواب – طبقه دوم – تکواحدی – ۲۵ سال ساخت – ۳۰ میلیون پیش+۲/۲۰۰کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین صفحه […]

اجاره آپارتمان۵۵متری -e02031

اجاره آپارتمان۵۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۵۵متری – ۱ خواب – طبقه چهارم – ۷ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۲۰ میلیون پیش+۱/۱۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۷۰متری -e02021

اجاره آپارتمان۷۰متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۷۰متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۲۰ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۵۵ میلیون پیش+۵۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۱۰۵متری -e02008

اجاره آپارتمان۱۰۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۱۰۵متری – ۲ خواب – طبقه پنجم – ۲۰ واحدی – ۳ سال ساخت – ۱۱۰ میلیون پیش+۱/۰۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۵۸متری -e02005

اجاره آپارتمان۵۸متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۵۸متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۱۲ واحدی – ۲۰ سال ساخت – ۲۰میلیون پیش+۱/۱۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]

اجاره اداری۱۲۰متری -e02003

اجاره اداری۱۲۰متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره اداری۱۲۰متری – ۲ خواب – طبقه سوم – ۱۰ واحدی – ۲ سال ساخت – ۱۰۰ میلیون پیش+۲/۲۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]


سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم