حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

فروش مستغلات۳۲۰متری -f5700

فروش مستغلات۳۲۰متری فروش مستغلات در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش مستغلات۳۲۰متری – ۲ خواب – طبقات مختلف – ۴ واحد ۸۰ متری – تکواحدی – ۱۳۳ متر زمین – ۲/۷۰۰ میلیارد سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات […]

فروش مستغلات۱۲۷۵متری-f5629

فروش مستغلات۱۲۷۵متری فروش مستغلات در کاشانی-سلیمی جهرمی شمالی فروش مستغلات۱۲۷۵متری – ۱۰۰ متر تجاری – ۴۰۰ متر زمین – ۱۵ واحدی – ۳ سال ساخت – قیمت نامشخص سلیمی جهرمی شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی محله سلیمی جهرمی شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان […]

فروش مستغلات۲۱۰متری -f5606

فروش مستغلات۲۱۰متری فروش مستغلات در کاشانی-شاهین جنوبی فروش مستغلات۲۱۰متری – ۴ واحد ۱۵۰ متری – ۳ خواب – طبقات مختلف – تکواحدی – ۳ سال ساخت – ۸/۰۰۰ میلیارد سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک […]

فروش مستغلات۶۵۰۰متر-f5441

فروش مستغلات۶۵۰۰متر فروش مستغلات در فردوس غرب-ورزی شمالی فروش مستغلات۶۵۰۰متر – واحد های ۴۵و۶۰و۷۰و۷۵و۸۰ – ۶ طبقه مسکونی – ۳ طبقه پارکینگ – ۴۸ واحدی – ۴۲/۲۵۰ میلیارد ورزی شمالی و پروانه شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی ورزی شمالی و پروانه شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان […]

فروش مستغلات۳۳۵متر-f5421

فروش مستغلات۳۳۵متر فروش مستغلات در فردوس شرق-ابراهیمی جنوبی فروش مستغلات۳۳۵متر – ۸ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۱۰ متر بر – ۱۲ متر گذر – ۳/۵۵۰ میلیارد ابراهیمی جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه […]

فروش مستغلات۶۵۰متر-f5418

فروش مستغلات۶۵۰متری فروش مستغلات در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش مستغلات۶۵۰متری – ۱۸ واحدی – ۸ سال ساخت – طبقات مختلف – ۷/۸۰۰ میلیارد بلوار فردوس غربی – بهار جنوبی منطقه پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. […]

فروش مستغلات۵۴۸متری-f5413

فروش مستغلات۵۴۸متری فروش مستغلات در کاشانی-حسن آباد فروش مستغلات۵۴۸متری – ۱۰ متر بر – ۳ واحد مسکونی در ۳ طبقه – ۱ واحد تجاری – قدیمی ساز – ۵/۸۶۸ میلیارد ابراهیمی شمالی و حسن آباد منطقه ۵ پنج  تهران جهت سپردن فایل فروش و یا اجاره ملک خود به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش مستغلات۲۲۵۰متر-f5387

فروش مستغلات۲۲۵۰متری فروش مستغلات در کاشانی-شاهین جنوبی فروش مستغلات۲۲۵۰متری – ۲۴ واحدی – واحد های ۸۰ و ۱۰۰ متری – ۱۵ متر بر – موقعیت اداری – ۱۳/۳۴۰ میلیارد شاهین جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

فروش مستغلات۹۹۰متری -f5171

فروش مستغلات۹۹۰متری فروش مستغلات در فردوس شرق-سلیمی جهرمی جنوبی فروش مستغلات۹۹۰متری – ۱۰ واحدی – تا ۵۰% معاوضه با کلنگی ۴۰۰ متری – ۶/۴۳۵ میلیارد سلیمی جهرمی جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی […]

فروش مستغلات۲۱۰متری -f5156

فروش مستغلات۲۱۰متری فروش مستغلات در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش مستغلات۲۱۰متری – ۲ واحد ۱۳۰ متری – دو بر – ۱۰ متر بر – ۲/۳۱۰ میلیارد جنت آباد جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی […]