حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

فروش آپارتمان۵۲متری -f5746

فروش آپارتمان۵۲متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی فروش آپارتمان۵۲متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۲۲۰ میلیون سازمان برنامه جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه […]

فروش آپارتمان۵۵متری -f5736

فروش آپارتمان۵۵متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۵۵متری – ۱ خواب – طبقه پنجم – ۲۰ واحدی – ۳ سال ساخت – ۲۹۵ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۵۸متری -f5713

فروش آپارتمان۵۸متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار جنوبی فروش آپارتمان۵۸متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۱۲ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۳۳۲ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار جنوبی منطقه پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

فروش آپارتمان۶۶متری -f5706

فروش آپارتمان۶۶متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۶۶متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۸ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۲۳۸ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در […]

فروش آپارتمان۵۴متری -f5702

فروش آپارتمان۵۴متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۵۴متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۱۲ واحدی – ۱۷ سال ساخت – ۲۱۰ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در شاهین […]

فروش آپارتمان۵۳متری -f5698

فروش آپارتمان۵۳متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۵۳متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۲۲۲ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]

فروش آپارتمان۴۵متری -f5697

فروش آپارتمان۴۵متری فروش آپارتمان در کاشانی-ابوذر فروش آپارتمان۴۵متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۳۰ واحدی – ۱۴ سال ساخت – ۲۲۵ میلیون بلوار ابوذر منطقه پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی محله بلوار […]

فروش آپارتمان۵۹متری -f5696

فروش آپارتمان۵۹متری فروش آپارتمان در ستاری-پیامبر مرکزی فروش آپارتمان۵۹متری – ۱ خواب – طبقه چهارم – ۸ واحدی – ۲۰ سال ساخت – ۲۲۵ میلیون پیامبر مرکزی و خلیل آبادی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه […]

فروش آپارتمان۶۵متری -f5689

فروش آپارتمان۶۵متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۶۵متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۳۰ واحدی – ۳ سال ساخت – ۳۵۰ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]

فروش آپارتمان۶۵متری -f5676

فروش آپارتمان۶۵متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-بهار شمالی فروش آپارتمان۶۵متری – ۱ خواب – طبقه اول – مجتمع – ۱۵ سال ساخت – ۲۴۰ میلیون بلوار فردوس غربی – بهار شمالی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]