حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

فروش آپارتمان۹۲متری -f5665

فروش آپارتمان۹۲متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۹۲متری – ۲ خواب – طبقه پنجم – ۱۰ واحدی – نوساز – ۴۲۷ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید و رهن […]

فروش آپارتمان۸۳متری -f5664

فروش آپارتمان۸۳متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۸۳متری – ۲ خواب – طبقه سوم – ۱۰ واحدی – نوساز – ۳۸۶ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید و رهن […]

فروش آپارتمان۷۵متری -f5655

فروش آپارتمان۷۵متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۷۵متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۱۵ واحدی – نوساز – ۴۳۵ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید و رهن […]

فروش آپارتمان۱۲۴متری -f5654

فروش آپارتمان۱۲۴متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهریبا فروش آپارتمان۱۲۴متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۱۰ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۵۵۸ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید […]

فروش آپارتمان۶۰متری -f5630

فروش آپارتمان۶۰متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۶۰متری – ۱ خواب – طبقه چهارم – ۲۵ واحدی – ۱ سال ساخت – ۳۱۲ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید […]

فروش آپارتمان۱۰۸متری -f5628

فروش آپارتمان۱۰۸متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۱۰۸متری – ۲ خواب – طبقه ششم – ۳۲ واحدی – ۱۴ سال ساخت – ۴۰۰ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید […]

فروش آپارتمان۵۴متری -f5626

فروش آپارتمان۵۴متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۵۴متری – ۱ خواب – طبقه دوم – ۲۸ واحدی – ۱۶ سال ساخت – ۱۸۵ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید […]

فروش آپارتمان۶۴متری -f5603

فروش آپارتمان۶۴متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۶۴متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۲۱۰ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید […]

فروش آپارتمان۵۲متری -f5583

فروش آپارتمان۵۲متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۵۲متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۲۰ واحدی – ۱۰ سال ساخت – ۲۰۸ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید […]

فروش آپارتمان۱۲۰متری -f5569

فروش آپارتمان۱۲۰متری فروش آپارتمان در کاشانی-شهرزیبا فروش آپارتمان۱۲۰متری – ۲ خواب – طبقه چهارم – ۸ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۳۹۶ میلیون شهرزیبا منطقه  پنج ۵ تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. معرفی شهرزیبا جهت خرید […]