حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

فروش آپارتمان نوساز f5772

فروش آپارتمان نوساز f5772 فروش آپارتمان های نوساز در متراژ های ۸۰ – ۹۰ – ۱۰۰ و ۱۲۰ متر در شاهین شمالی – فول امکانات – متر ۷ میلیون تومان – طبقات مختلف –  واحد های ۸۰ و ۹۰ متری ۲ خوابه واحد های ۱۰۰ و ۱۲۰ متری ۳ خوابه – ۴ بلوک – ۷ […]

فروش آپارتمان۱۱۷متری -f5716

فروش آپارتمان۱۱۷متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۱۱۷متری – ۲ خواب – طبقه اول – تکواحدی – ۳ سال ساخت – ۶۵۵ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در شاهین […]

فروش آپارتمان۵۴متری -f5702

فروش آپارتمان۵۴متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۵۴متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۱۲ واحدی – ۱۷ سال ساخت – ۲۱۰ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در شاهین […]

فروش آپارتمان۱۶۷متری -f5691

فروش آپارتمان۱۶۷متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۱۶۷متری – ۳ خواب – طبقه ۱ و ۳ – تکواحدی – ۱ سال ساخت – ۱/۰۰۲ میلیارد شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان […]

فروش آپارتمان۱۲۰متری -f5687

فروش آپارتمان۱۲۰متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۱۲۰متری – ۳ خواب – طبقه اول – ۱۲ واحدی – نوساز -۶۶۰ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در شاهین شمالی محدوده […]

فروش آپارتمان۱۲۰متری -f5616

فروش آپارتمان۱۲۰متری فروش آپارتمان در همت-جنت آباد مرکزی فروش آپارتمان۱۲۰متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۱۲ واحدی – ۲ سال ساخت – ۶۴۸ میلیون جنت آباد مرکزی منطقه ۵ پنج تهران معرفی جنت آباد مرکزی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و […]

فروش آپارتمان۶۳متری -f5503

فروش آپارتمان۶۳متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۶۳متری – ۲ خواب – طبقه سوم – ۸ واحدی – ۲۰ سال ساخت – ۲۲۰ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در […]

فروش آپارتمان۹۱متری -f5386

فروش آپارتمان۹۱متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۹۱متری – ۲ خواب – طبقه اول – ۱۰ واحدی – ۳ سال ساخت – ۴۶۴ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در […]

فروش آپارتمان۱۶۵متری -f5350

فروش آپارتمان۱۶۵متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۱۶۵متری – ۳ خواب – طبقه دوم – ۱۲ واحدی – نوساز – ۹۵۷ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در شاهین شمالی […]

فروش آپارتمان۱۲۰متری -f5313

فروش آپارتمان۱۲۰متری فروش آپارتمان در همت-شاهین شمالی فروش آپارتمان۱۲۰متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۲۰ واحدی – نوساز – ۶۳۶ میلیون شاهین شمالی منطقه ۵ پنج تهران معرفی شاهین شمالی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، رهن و اجاره آپارتمان در شاهین شمالی […]