حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

بررسی محله جنت آباد جنوبی

بررسی محله جنت آباد جنوبی

بررسی محله جنت آباد جنوبی جهت اجاره و خرید آپارتمان به همراه اینفوگرافی برای خرید و یا رهن و اجاره آپارتمان مسکونی ، واحد های اداری و تجاری در هر منطقه، می بایست موقعیت میدانی ملک را مورد بررسی قرار داد. در این مطلب به بررسی محله جنت آباد جنوبی در منطقه ۵ تهران می […]

فروش آپارتمان۱۲۰متری -f5733

فروش آپارتمان۱۲۰متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۱۲۰متری – ۳ خواب – طبقه چهارم – تکواحدی – نوساز – ۸۴۰ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین صفحه مراجعه فرمایید

فروش آپارتمان۸۳متری -f5719

فروش آپارتمان۸۳متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۸۳متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۸ واحدی – ۱۴ سال ساخت – ۳۴۵ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]

فروش آپارتمان۱۳۰متری -f5718

فروش آپارتمان۱۳۰متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۱۳۰متری – ۳ خواب – طبقه دوم – تکواحدی – نوساز – ۸۴۵ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین صفحه مراجعه فرمایید

فروش آپارتمان۱۰۰متری -f5703

فروش آپارتمان۱۰۰متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۱۰۰متری – ۲ خواب – طبقه سوم – ۶۰ واحدی – ۷ سال ساخت – ۵۵۰ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین صفحه […]

فروش آپارتمان۱۳۵متری -f5699

فروش آپارتمان۱۳۵متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۱۳۵متری – ۳ خواب – طبقه اول – تکواحدی – نوساز – ۹۸۵ میلیون [table id=16 /] سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]

فروش آپارتمان۵۳متری -f5698

فروش آپارتمان۵۳متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۵۳متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۲۲۲ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]

فروش آپارتمان۶۵متری -f5689

فروش آپارتمان۶۵متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۶۵متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۳۰ واحدی – ۳ سال ساخت – ۳۵۰ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]

فروش آپارتمان۱۰۵متری -f5674

فروش آپارتمان۱۰۵متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۱۰۵متری – ۲ خواب – طبقه دوم – زمین ۲۲۰ متری – ۱ واحد از ۲ واحد – قدرالسهم دار – ۹۸۰ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت […]

فروش آپارتمان۱۱۲متری -f5673

فروش آپارتمان۱۱۲متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۱۱۲متری – ۲ خواب – طبقه اول – ۷ واحدی – ۶ سال ساخت – ۶۵۰ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]