حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

اجاره آپارتمان۵۲متری -e02046

اجاره آپارتمان۵۲متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۵۲متری – ۱ خواب – طبقه چهارم – ۸ واحدی – ۱۶ سال ساخت – ۱۰ میلیون پیش+۱/۰۰۰ کرایه جنت آباد جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

اجاره آپارتمان۵۵متری -e02040

اجاره آپارتمان۵۵متری اجاره آپارتمان در فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی اجاره آپارتمان۵۵متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۶۰ واحدی – ۱۱ سال ساخت – ۶۵ میلیون رهن کامل سازمان برنامه جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]

اجاره آپارتمان۷۰متری -e02039

اجاره آپارتمان۷۰متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۷۰متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۵ سال ساخت – ۲۰ میلیون پیش+۱/۵۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۵۶متری -e02038

اجاره آپارتمان۵۶متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۵۶متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۱۸ واحدی – ۱۶ سال ساخت – ۵۰ میلیون پیش+۵۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۵۵متری -e02031

اجاره آپارتمان۵۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۵۵متری – ۱ خواب – طبقه چهارم – ۷ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۲۰ میلیون پیش+۱/۱۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

فروش آپارتمان۵۸متری -f5705

فروش آپارتمان۵۸متری فروش آپارتمان در فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی فروش آپارتمان۵۸متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۸ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۲۳۸ میلیون سازمان برنامه جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه […]

اجاره آپارتمان۷۰متری -e02021

اجاره آپارتمان۷۰متری اجاره آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی اجاره آپارتمان۷۰متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۲۰ واحدی – ۱۲ سال ساخت – ۵۵ میلیون پیش+۵۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۵۳متری -e02017

اجاره آپارتمان۵۳متری اجاره آپارتمان در همت-جنت آباد مرکزی اجاره آپارتمان۵۳متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۹ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۴۵ میلیون پیش+۲۰۰ کرایه جنت آباد مرکزی منطقه ۵ پنج تهران معرفی جنت آباد مرکزی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، […]

اجاره آپارتمان۵۵متری -e02015

اجاره آپارتمان۵۵متری اجاره آپارتمان در همت-جنت آباد مرکزی اجاره آپارتمان۵۵متری – ۱ خواب – طبقه سوم – ۱۲ واحدی – ۱۷ سال ساخت – ۶۰ میلیون رهن کامل جنت آباد مرکزی منطقه ۵ پنج تهران معرفی جنت آباد مرکزی جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان ، فروش آپارتمان ، […]

اجاره آپارتمان۵۰متری -e02014

اجاره آپارتمان۵۰متری اجاره آپارتمان در فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی اجاره آپارتمان۵۰متری – ۱ خواب – طبقه پنجم – ۳۰ واحدی – ۷ سال ساخت – ۱۰ میلیون پیش+۱/۶۵۰ کرایه سازمان برنامه جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای […]