حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

اجاره آپارتمان۵۲متری -e02046

اجاره آپارتمان۵۲متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۵۲متری – ۱ خواب – طبقه چهارم – ۸ واحدی – ۱۶ سال ساخت – ۱۰ میلیون پیش+۱/۰۰۰ کرایه جنت آباد جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

اجاره آپارتمان۱۰۵متری -e02023

اجاره آپارتمان۱۰۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۱۰۵متری – ۲ خواب – طبقه چهارم – ۱۵ واحدی – ۵ سال ساخت – ۵۰ میلیون پیش+۲/۰۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق […]

اجاره آپارتمان۱۴۵متری -e02020

اجاره آپارتمان۱۴۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۱۴۵متری – ۳ خواب – طبقه ۲ و ۳ – تکواحدی – ۳۳ سال ساخت – ۵۰ میلیون پیش+۱/۶۰۰کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق […]

اجاره آپارتمان۹۸متری -e02010

اجاره آپارتمان۹۸متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۹۸متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۸ واحدی – ۱۶ سال ساخت – ۷۵ میلیون پیش+۵۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق […]

اجاره آپارتمان۹۱متری -e02007

اجاره آپارتمان۹۱متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۹۱متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۱۰ واحدی – ۳ سال ساخت – ۵۰ میلیون پیش+۲/۰۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۹۷متری -e01001

اجاره آپارتمان۹۷متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۹۷متری – ۲ خواب – طبقه دوم – ۱۵ واحدی – نوساز – ۱۳۵ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین صفحه مراجعه […]

اجاره آپارتمان۱۰۵متری -e12048

اجاره آپارتمان۱۰۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۱۰۵متری – ۳ خواب – طبقه چهارم – تکواحدی – ۱۴ سال ساخت – ۲۰ میلیون پیش+۱/۵۰۰ کرایه سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به […]

اجاره آپارتمان۱۱۵متری -e12042

اجاره آپارتمان۱۱۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۱۱۵متری – ۲ خواب – طبقه سوم – ۶ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۱۳۰ میلیون رهن کامل سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق […]

اجاره آپارتمان۸۵متری – e12032

اجاره آپارتمان۸۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۸۵متری – ۲ خواب – طبقه سوم – ۶ واحدی – ۲۰ سال ساخت – ۲۰ میلیون پیش+۱/۴۰۰ کرایه جنت آباد جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

اجاره آپارتمان۶۵متری -e12021

اجاره آپارتمان۶۵متری اجاره آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی اجاره آپارتمان۶۵متری – ۲ خواب – طبقه اول – ۸ واحدی – ۱۵ سال ساخت – ۲۵ میلیون پیش+۱/۳۰۰کرایه – اجاره رفته جنت آباد جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در […]