حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

اجاره اداری۷۵متری -e01025

اجاره موقعیت اداری۷۵متری اجاره موقعیت اداری در بر کاشانی اجاره موقعیت اداری۷۵متری – ۲ خواب – طبقه اول – ۶ خط تلفن – ۳۵ میلیون پیش+۳/۰۰۰کرایه بهنام منطقه ۵ پنج تهران معرفی محله بهنام جهت خرید و رهن یا اجاره ، ملک یا آپارتمان خرید آپارتمان در بهنام ، فروش آپارتمان بهنام ، رهن و […]

اجاره آپارتمان۵۸متری -e01023

اجاره آپارتمان۵۸متری اجاره آپارتمان در فردوس غرب-شقایق جنوبی اجاره آپارتمان۵۸متری – ۱ خواب – طبقه اول – ۲۸ واحدی – ۱۱ سال ساخت – ۱۰ میلیون پیش+۱/۲۰۰ کرایه سازمان برنامه جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت […]

اجاره آپارتمان۶۵متری -e01022

اجاره آپارتمان۶۵متری اجاره آپارتمان در فردوس شرق-ولیعصر اجاره آپارتمان۶۵متری – ۱ خواب – طبقه پنجم – ۲۰ واحدس – ۸ سال ساخت – ۶۰ میلیون پیش+۸۰۰ کرایه سلیمی جهرمی جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه […]

فروش آپارتمان۱۱۵متری -f5659

فروش آپارتمان۱۱۵متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۱۱۵متری – ۲ خواب – طبقه چهارم – ۱۰ واحدی – نوساز – ۷۳۰ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین صفحه مراجعه […]

فروش آپارتمان۱۰۵متری -f5658

فروش آپارتمان۱۰۵متری فروش آپارتمان در نیایش-جنت آباد شمالی فروش آپارتمان۱۰۵متری – ۲ خواب – طبقات مختلف – تکواحدی – نوساز – ۶۳۰ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین صفحه مراجعه فرمایید

فروش آپارتمان۱۳۹متری-f4607

فروش آپارتمان در شاهین جنوبی-پیامبر غربی ۱۳۹ متری – ۳ خواب – طبقه سوم – ۱۰ واحدی – ۷ سال ساخت – ۸۰۶ میلیون جهت خرید و فروش ، اجار و مشارکت در ساخت املاک به وبسایت آی شهر مراجعه نمایید. سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت […]

فروش آپارتمان۹۱متری -f5657

فروش آپارتمان۹۱متری فروش آپارتمان در کاشانی-جنت آباد جنوبی فروش آپارتمان۹۱متری – ۲ خواب – طبقه پنجم – ۷ واحدی – ۹ سال ساخت – ۵۷۴ میلیون سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]

اجاره آپارتمان۹۰متری -e01021

اجاره آپارتمان۹۰متری اجاره آپارتمان در فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی اجاره آپارتمان۹۰متری – ۲ خواب – طبقه چهارم – ۶۰ واحدی – نوساز – ۱۰۰ میلیون رهن کامل سازمان برنامه جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه […]

فروش آپارتمان۱۱۱متری -f4888

فروش آپارتمان۱۱۱متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان۱۱۱متری – ۳ خواب – طبقه چهارم – تکواحدی – ۱۰ سال ساخت – ۵۳۰ میلیون – فروخته شد شاهین جنوبی منطقه ۵ پنج تهران جهت سپردن فروش یا اجاره ملک خود در سایت پر بازدید آی شهر به قسمت ثبت آگهی در بالای سایت مراجعه فرمایید. […]

فروش آپارتمان۱۰۷متری -f5656

فروش آپارتمان۱۰۷متری فروش آپارتمان در کاشانی-شاهین جنوبی فروش آپارتمان۱۰۷متری – ۲ خواب – طبقه سوم – ۱۰ واحدی – ۲ سال ساخت – ۶۰۸ میلیون   سایت مشارکت در ساخت املاک آی شهر :   www.ishahr.co سایت املاک آی شهر :    www.ishahr.ir سایت صنعت ساختمان آی شهر :   www.ishahr.org جهت بازدید مشخصات ملک فوق به پایین […]