حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

محسن هاشمی

مرتب سازی:
1,300/000میلیون تومان17/568میلیون تومان/هر متر مربع
خرید آپارتمان74متری شاهین جنوبی 18681

اتاق خواب: 1m²: 74

آپارتمان

محسن هاشمی

4 هفته قبل

1,300/000میلیون تومان17/568میلیون تومان/هر متر مربع

اتاق خواب: 1m²: 74

آپارتمان

4 هفته قبل

2,700/000میلیون تومان20/000میلیون تومان/هر متر مربع
خرید آپارتمان 135متری پروانه جنوبی

تعداد اتاق خواب: 3m²: 135

آپارتمان

محسن هاشمی

1 ماه قبل

2,700/000میلیون تومان20/000میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 3m²: 135

آپارتمان

1 ماه قبل

2,300/000میلیون تومان18/000میلیون تومان/هر متر مربع
خرید آپارتمان 128متری سازمان جنوب

تعداد اتاق خواب: 2m²: 128

آپارتمان

محسن هاشمی

1 ماه قبل

2,300/000میلیون تومان18/000میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 2m²: 128

آپارتمان

1 ماه قبل