حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

امینی

مرتب سازی:
1,122میلیون تومان17میلیون تومان/هر متر مربع
خرید آپارتمان 68متری جنت آباد جنوبی

تعداد اتاق خواب: 2m²: 68

آپارتمان

امینی

2 هفته قبل

1,122میلیون تومان17میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 2m²: 68

آپارتمان

2 هفته قبل

700میلیون تومان12میلیون تومان/هر متر مربع

۵۷متری شهران ۱۷۷۳۷

جنت آباد مرکزی تهران تهران استان تهران

اتاق خواب: 1m²: 57

آپارتمان

امینی

11 ماه قبل

700میلیون تومان12میلیون تومان/هر متر مربع

اتاق خواب: 1m²: 57

آپارتمان

11 ماه قبل

1,520میلیون تومان14میلیون تومان/هر متر مربع

۱۱۱متری سازمان برنامه ۱۷۶۰۲

سازمان برنامه شمالی، منطقه ۵، تهران، استان تهران، ایران

تعداد اتاق خواب: 2m²: 111

آپارتمان

امینی

11 ماه قبل

1,520میلیون تومان14میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 2m²: 111

آپارتمان

11 ماه قبل

1,053میلیون تومان14میلیون تومان/هر متر مربع

۷۸متری شاهین جنوبی ۱۷۵۹۳

جنت آباد جنوبی، تهران، استان تهران، ایران

تعداد اتاق خواب: 2m²: 78

آپارتمان

امینی

11 ماه قبل

1,053میلیون تومان14میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 2m²: 78

آپارتمان

11 ماه قبل

851میلیون تومان15میلیون تومان/هر متر مربع

۵۶متری سازمان برنامه ۱۷۵۸۳

سازمان برنامه شمالی، منطقه ۵، تهران، استان تهران، ایران

اتاق خواب: 1m²: 56

آپارتمان

امینی

11 ماه قبل

851میلیون تومان15میلیون تومان/هر متر مربع

اتاق خواب: 1m²: 56

آپارتمان

11 ماه قبل

1,250میلیون تومان14میلیون تومان/هر متر مربع

۹۰متری شاهین جنوبی ۱۷۴۳۴

تهران تهران استان تهران IR

تعداد اتاق خواب: 2m²: 90

آپارتمان

امینی

11 ماه قبل

1,250میلیون تومان14میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 2m²: 90

آپارتمان

11 ماه قبل

850میلیون تومان13میلیون تومان/هر متر مربع

۶۶متری شاهین جنوبی ۱۷۴۳۳

تهران تهران استان تهران IR

تعداد اتاق خواب: 2m²: 66

آپارتمان

امینی

11 ماه قبل

850میلیون تومان13میلیون تومان/هر متر مربع

تعداد اتاق خواب: 2m²: 66

آپارتمان

11 ماه قبل